Thank you all for a year full of support and love. 2016 has been a challenging year when the world turned really nasty on us. I am really touched by your kind words and interactions it makes me want to keep on creating. I am already working on a new series of artworks, now in […]

Jag visar mitt konstverk Er närvaro irriterar mig tillsammans men många andra fina konstverk av konstföreningens medlemmar på Sommarsalongen 2016. Mitt konstverk är ett konceptkonstverk där den irritation (som den troligen genererar) gör den komplett. Prissättningen är olika för män och kvinnor baserat på den löneskillnad som ÅSUB presenterade i sin lönestatistik för 2014. En kvinna […]

Kvinnor har sedan urminnes tider, ja redan sedan egypternas tid, ansetts kunna lida av en hemsk åkomma – Hysterin eller den ”hysteriska attacken”. Symtomen ansågs se medicinska ut men var kopplade till psykologiska sjukdomar (psykosomatiska sjukdomar exempelvis). Genom historien har olika botemedel mot dessa anfall använts: oljor att gnida in i snippan, seanser, hypnoser, ångning och andra härligheter. […]

Vad är det som gör att åsikter blir så starka när det kommer till kvinnors (och barns) rätt att amma i offentligen? Hur kommer det sig att kvinnans bröst har blivit så sexualiserat att ett barns ätande kan ses som en kränkande sysselsättning? Så klart är det ju upp till var och en hur man väljer […]

Elektroniken är vår nya barnvakt. Föräldrar blir upplysta från höger och vänster hur dåligt detta är och hur vi förstör våra barn. Det var bättre förr, då såg vi våra barn och de blev hederliga medborgare sägs det ivrigt. Barnen mådde bra och de skadades inte av föräldrarnas frånvaro. Men hur är det egentligen med dessa […]